Thăm dò ý kiến

  Bạn thường mua các loại bột trộn sẵn Mikko ở đâu?

  1. 61,04%   (329 Biểu quyết)
  2. 6,31%   (34 Biểu quyết)
  3. 19,67%   (106 Biểu quyết)
  4. 3,90%   (21 Biểu quyết)
  5. 9,09%   (49 Biểu quyết)