Thăm dò ý kiến

  Bạn thường mua các loại bột trộn sẵn Mikko ở đâu?

  1. 70,20%   (179 Biểu quyết)
  2. 7,06%   (18 Biểu quyết)
  3. 10,20%   (26 Biểu quyết)
  4. 7,45%   (19 Biểu quyết)
  5. 5,10%   (13 Biểu quyết)