Thăm dò ý kiến

  Bạn thường mua các loại bột trộn sẵn Mikko ở đâu?

  1. 60,97%   (328 Biểu quyết)
  2. 6,32%   (34 Biểu quyết)
  3. 19,70%   (106 Biểu quyết)
  4. 3,90%   (21 Biểu quyết)
  5. 9,11%   (49 Biểu quyết)