Thăm dò ý kiến

  Bạn thường mua các loại bột trộn sẵn Mikko ở đâu?

  1. 62,08%   (280 Biểu quyết)
  2. 7,32%   (33 Biểu quyết)
  3. 22,84%   (103 Biểu quyết)
  4. 4,43%   (20 Biểu quyết)
  5. 3,33%   (15 Biểu quyết)