Thăm dò ý kiến

  Bạn thường mua các loại bột trộn sẵn Mikko ở đâu?

  1. 62,47%   (288 Biểu quyết)
  2. 7,16%   (33 Biểu quyết)
  3. 22,78%   (105 Biểu quyết)
  4. 4,34%   (20 Biểu quyết)
  5. 3,25%   (15 Biểu quyết)